top of page

Aanmeldcriteria

 


Onze zorglevering is inclusief. Dat betekent dat wij geen onderscheid maken naar ras, taal, religie, sekse en/of geaardheid van cliënten. Alle cliënten worden gelijkwaardig behandeld. 

Om echter verantwoorde zorg te kunnen leveren moeten wij enkele criteria hanteren. Dat zijn:

 • Exclusiecriteria ofwel uitsluitingscriteria

 • Verzorgingsgebied

 • Indicatie- en financieringseis

 • Personele beschikbaarheid

 

Exclusiecriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze cliënten geen verantwoorde zorg kunnen leveren. Deze criteria zijn:

 • Jonger dan 23 jaar

 • Vrijheidsbeperkende maatregelen, d.w.z. onvrijwillige zorg en/of dwang onder Wzd of Wvggz

 • Vergevorderde dementie

 • Zware ernstige GGZ-problematiek

 • Gehandicaptenzorg

 • Suïcidaal gedrag

 • Agressief gedrag

 • Seksueel intimiderend gedrag

 • Drugs- en/of alcoholverslaving

 • (Sociaal) zeer problematisch gedrag

 • Ontoelaatbare lichamelijke belasting voor de zorgmedewerker

 • Andere vormen van onveiligheid voor medewerkers

 

Is een van bovenstaande zaken op de cliënt van toepassing, dan kunnen wij de cliënt niet in zorg nemen.
 

bottom of page