top of page
Home Nurse Making Bed

MISSIE & VISIE

 

Missie

Op verantwoorde wijze verzorgen, verplegen en ondersteunen van kwetsbare Rotterdammers met als doel zelfstandigheid en levensvreugd.   

 

 

Visie

Een aandachtvolle, veilige en stabiele omgeving creëren voor cliënten, mantelzorgers en medewerkers. 

 

 

Kernwaarden

Bekwaam, leergierig en hartelijk.

 

 

Diensten

Verpleging, verzorging en begeleiding vanuit de Zorgverzekeringswet, ZvW (gecontracteerd voor Zilveren Kruis, DSW en VRZ) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

 

Doelgroepen

Kwetsbare ouderen, chronisch zieken en uit het ziekenhuis ontslagen cliënten en kwetsbare doelgroepen in Zuid-Holland.

Over Ons

Over Ons

Memorial Zorg B.V. is een organisatie waar zorg en aandacht voor de cliënt voorop staat.  

 

De wensen, verwachtingen en gewoonten van de cliënt vormen het uitgangspunt bij het verrichten van onze dienstverlening.  Ons speerpunt is aandacht voor de versterking van de leefkracht van de cliënten.

 

Dit beogen wij te bereiken door kwalitatief zorgverlening voor mensen door mensen.

Visie en Missie: 

Memorial Zorg B.V. is een jong en dynamische thuiszorg instelling die er naar streeft een zo hoog mogelijke kwaliteit zorg te bieden.

 

Door de brede kennis op het gebied van zorg kan Memorial Zorg B.V. een ieder zorg op maat bieden.

Wij onderscheiden ons door betrouwbare en ambitieuze medewerkers in te zetten voor de juiste zorg.

Memorial Zorg B.V. biedt zorg in de regio Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, Delft en omgeving.

Wij staan geregistreerd bij de KvK met handelsnummer 67015379.


Wij staan geregistreerd bij Vektis met AGB-code 75752691.

bottom of page