top of page

Waarom Memorial Zorg?

 


Wij werken met een groot aantal doorverwijzers samen. In de keten vorm wij een belangrijke schakel voor de zorg/nazorg aan cliënten die verpleging en verzorging nodig hebben.

De belangrijkste punten die onze ketenpartners opsommen zijn:

  • Voldoende beschikbaar en deskundig personeel

  • Snelheid van handelen

  • Gestroomlijnde informatieoverdracht 

  • Persoonsgerichte zorg

  • Kennis van diverse talen en culturen  

bottom of page