top of page
Doctor Using Digital Tablet

GOVERNANCE

Memorial Zorg is een WTZi-toegelaten instelling en voldoet aan de transparantie-eisen die de wet stelt.

 

Wij passen daarnaast de Governancecode Zorg 2017 integraal toe. Dat betekent dat wij alle 7 principes in de code hanteren.

 

Ten slotte vormt het Kader Goed Bestuur (2020) van IGJ en NZa de basis voor het besturen en toezichthouden binnen onze instelling.

 

Bovenstaande governance-principes zijn geborgd via onze statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen.

bottom of page