top of page

Onze ORGANIZATIE

Memorial Zorg is een besloten vennootschap opgericht in 20… (WTZi-toegelaten instelling met nummer …). 

 

Ons bestuur wordt gevormd door:

 

  • Mustafa Kara, algemeen directeur

 

Onze Raad van Commissarissen (RvC) wordt gevormd door:

 

  • ….. (voorzitter, algemeen perspectief)

  • … (lid, zorginhoudelijk perspectief)

  • … (lid, financieel perspectief)

bottom of page