top of page

KWALITEIT

 

De primaire focus van Memorial Zorg is het bieden van verantwoorde en persoonsgerichte zorg en het voldoen aan de kwaliteitseisen.

 

Richtinggevend aan ons kwaliteitsbeleid zijn de volgende normen en kaders:

 

 • HKZ VVT

 • Kwaliteitskader Wijkverpleging

 • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Addendum)

 

Onze organisatie committeert zich aan de acht kwaliteitsdoelen volgens FitCirkel:

 

 1. Ontwikkeling (professionals)

 2. Zeggenschap (professionals)

 3. Persoonsgericht (cliënten)

 4. Medezeggenschap (cliënten)

 5. Innovatie (samenleving)

 6. Samenwerking (samenleving)

 7. Kwaliteit (organisatie)

 8. In control (organisatie)

 

Op deze acht doelen wordt periodiek gemeten en gerapporteerd aan bestuur en toezicht. Op basis van deze metingen nemen wij maatregelen om onze kwaliteit continu te verbeteren.   

 
bottom of page